Andersson, Carl W.

Ort: Göteborg

Carl Wilhelm Andersson, f. 1816, var tidigare cigarrmästare hos Prytz och Wiencken i Göteborg sedan 1842 erhöll den 27 februari 1852 tillstånd av magistraten att driva tobaksfabrik i Göteborg.

Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.