Andersson, Magnus Leopold

Ort: Göteborg

Handlanden Magnus Leopold Andersson, f. 1837, anmälde, att han från den 3 november 1865 drev cigarrtillverkning. Den obetydliga rörelsen nedlades kring 1867.