Andersson, C.L.

Ort: Kalmar

Carl Ludvig Andersson (f. 1857 i Jönköping) hade varit anställd vid Cigarr-och Tobaksfabriken Fama i Kalmar. Då denna fabrik lades ned, 1886, började Carl Andersson en egen tillverkning som pågick till hans död 1890.

Han var gift med:
Amanda Karolina Peterson, född i Vickelby, Kalmar län 1856.
De hade barnen:
Rudolf, född 1879
Gustaf Hjalmar, född 1887
Anna Carolina, född 1890

1890 bodde familjen i Kalmar stadsförsamling, Södra qvarteret N:o 230