Baumgart, Hans

Ort: Kalmar

Den förmögne handelsmannen och rådmannen Hans Baumgart d.ä., vars fader i början av 1600-talet inflyttat till Kalmar, antagligen från Österrike, hade 1691 anhållit om privilegium att driva tobaksspinneri i staden.

Den 13 september 1692 beviljades detta men Hans Baumgart avled redan 1691 varför rättigheterna aldrig utnyttjades.
Han begravdes i domkyrkan och den vackert skulpterade hällen bevars i kyrkans korgolv.
Under Karl XI:s danska krig utrustade Baumgart enligt Elgenstierna, på egen bekostnad krigsfartyget ”Calmar Castel”, som han ställde till kronans förfogande.