Allendorff, Carl Wilh.

Ort: Kalmar

Regementsfältskären Carl Wilhelm Allendorff erhöll den 2 februari 1729 privilegium på tobaksspinneri i Kalmar.
Rättigheterna övertogs den 7 januari 1736 av kommendanten, översten, sedermera generalmajoren friherre Georg Diedrich von Essen (1689-1759).

Den31 maj 1745 överläts tobaksspinneriet på handlanden och dykerikommissarien Michael Weijdiing (1708-1767), brodern Petter Weijdling (1707-1756) och Svens Sahlsten.
Michael Weijdling drog sig senare från kompanjonskapet och bosatte sig på sin gård Stubbemåla nära Mönsterås där han senare avled.

1765 års eldsvåda i Kalmar lade manufakturen i aska men den återuppbyggdes inom kort. Företaget låg troligen i Sahlstens hus i hörenet av Kaggens- och Ölandsgatorna.
Enligt redogörelse från 1770 hade privilgiet övergått till Sahlstens söner Johan Petter (1739-1821) och Carl Jacob (1742-1804).
Utrustningen utgjordes av två pressar och två spinnbord. Sahlsten d.ä. dog 1776 vid 70 års ålder.

I sitt andra gifte hade han ingåt äktenskap med Margareta Maechel, syster till tobaksfabrikören Georg Maechel i Västervik.
Handelsfirman Sahlstens Söner gick i konkurs 1785. Tobaksspinneriet hade nedlagts redan 1773.