Almfeldts Cigarrfabrik, (Stockholm)

Ort: Stockholm

Oscar Almfeldt grundade den 20 oktober 1897 en handelsfirma, för bland annat lantmannaprodukter, i Stockholm med adress Svedenborgsgatan 3. Allmänn telefon 306 81.
År 1899 utökas firman med cigarrfabrikation.
Fabriken har adress Bangårdsgatan 4 år 1902
och år 1905 är den belägen vid S:t Paulsgatan 5 men är enligt 1905 års mantalsuppgift obegagnad.

Efter konkurs år 1907 övertar hans maka, Lydia Lovisa Almfeldt (född Wallner) rörelsen och förlägger den till Sigtuna. Även efter flytten till Sigtuna kvarstår firmaadressen till Stockholm, Svedenborgsgatan 3 men efter år 1905 återfinns de ej som bosatta på adressen. Möjligen har de behållit en affärslokal i huset för att vara närmare kundkretsen.
År 1906 uppges bostadsadressen vara Högbergsgatan 32 A, allmän telefon 306 81.
År 1907 uppges adressen vara Wollmar Yxkullsgatan 1 vilket är faderns dåvarande adress.
Fadern flyttar samma år till Göteborg och efter detta uppges adressen åter till Svedenborgsgatan 3.

År 1913 anges fortfarande fabriken och lagret finnas i Sigtuna, kontoret i Stockholm och privatbostaden i Lidingö villastad, rikstelefon och allmänntelefon Lidingö 440.
3 januari 1914 flyttas rörelsen till Södertälje och 1915 inlöstes den av Tobaksmonopolet.
Bland cigarrmärkena var flera olika sorter som förpackades i cigarrlådor av glas(!).

Produkter

Excellentes
Femöring
Primeros
Riks Cigarr

Personkoppling
Oscar A:son Almfeldt