Alexander, Herman

Ort: Stockholm

Grosshandlaren Herman Alexander som tidigare drivit en agenturaffär vid Stora Nygatan 38 i Stockholm (Gamla Stan) grundade 1904 en cigarettillverkning. .
1907 låg rörelsen vid Engelbrektsgatan 12, allm. tel 62 42 och rikstel. 62 43. Agenturen uppges ha lager och partiförsäljning av cigaretter.
Rörelsen flyttar så småningom till Malmskillnadsgatan 3 B och efter monopolets införande övergår han till att tillverka konfekt. Försäljning vid Malmskillnadsgatan och fabrik vid Hamngatan 17.
Bostaden hade han vid Malmskillnadsgatan 3 A
Den lilla rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.