Ahlberg, O. och Intressenter

Ort: Stockholm

Vice aktuarien i kommerskollegium Olof Ahlberg (d. 1748)erhöll den 26 augusti 1741 i intressegemenskap med sin kusin, auskultanten Carl Bulich, kammarskrivaren vid kammarkollegium Johan Hasselberg (d. 1750) och skepparen Lars Sahlström privilegium att driva karduskarveri i Stockholm.

Carl Bulich föddes i Ystad den 17/5 1771 och dog den 13/8 1768 barnlös i Knutberg, Nora. Han var son till Mårten Bulich (1673-1732) och Birgitta (Britta) Törne (1685-1724). Carl Bulich blev assessor och bergmästare i Nora och Linde bergslag.

De beviljade rättigheterna motiverades med att ”kardustillverkningen här i landet både till god- och myckenhet erfordras vidare förbättring samt att i anseende därtill denna kardusfabrik kan anses vara till det allmänna bästa ländade, såvida Ahlberg förskaffat sig därom behörig underrättelse och nödvändiga rekvisita”.
Ahlberg var lycklig nog att i rätt tid erhålla privilegium för den 16 september 1741 resolverades, att inga vidare tobaksspinnerier, inklusive karverier, fick inrättas i landet.

Olof Ahlberg var son till handlaren och tullinspektoren vid Alingsås manufakturverk Johan Ahlberg och dennes hustru Magdalena Törne (f. 1688), dotter till justitieborgmästaren Michael Hanson Törne (1638-1694) i Stockholm och hans hustru Brita Andersén (1654-1689)och syster till Birgitta Törne, gift med Carl Bulich.

Tobakskarveriet låg i Ahlbergs hus vid Drakens gränd 4 (kv. Castor 7) i Gamla Stan. Det hade tidigare inrymt Fahlbergs tobaksspinneri. Huset har fyra våningar och är byggt i slutet av 1600-talet och har säteritak och hissbom.