Andersén, Fredrik H. (Stockholm)

Ort: Stockholm

Fredrik Harald Andersén (f.8/4 1825 i Köpenhamn) blev svensk medborgare 1862.
Han var verkmästare vid C.G. Palms tobaksfabrik i Stockholm.
År 1863 erhöll han tillstånd att tillverka cigarrer.
Vid hans död 1892 övertogs rörelsen av hans änka, Carolina Mathilda,f. Sundblad.
Rörelsen var belägen vid Götgatan 44 och inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Personkoppling
Fredrik H. Andersén