Accent N:o 3 Menthol

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mild filtercigarill med mentolsmak tillverkad av Svenska Tobaks AB (Frans Suell-fabriken) 1991-1996.