Accent N:o 2 Extra Light

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mild cigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB (Frans Suell-fabriken) sedan 1990.
Tillverkat med Curzel filter som enligt baksides texten halverar mängden halsirriterade ämnen.