Accent N:o 1 Original

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill med filter tillverkad av Frans Suell-fabriken vid Svenska Tobaks AB från 1989.
Finns i 20-pack och 5-pack.