Winner

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk filtercigarett i Long Size format tillverkad 1957-1974.