Accent N:o 4 Kretek

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarill tillverkad av Svenska Tobaks AB, Frans Suell-fabriken, 1992-1996.