Wollerts snusfabrik

Ort: Stockholm

Wollert snusfabrik

Gustaf Alfred EMIL Wollert (29/6 1852-1906 ) född i Fliseryd, Kalmar län

Emil Wollert övertog den 5 augusti 1890 den Ottingska firman. Wollert hade där varit försäljare.
Samma år köpte Wollert Otto Dubois cigarr- och snusfabrik som då gjort konkurs. Den nya firman fick namnet Emil Wollerts Snus- och Cigarrfabrik och fabrikationen förlades till Dubois lokaler på Kungsholmsgatan 34.
Som prokurist arbetade Per Ekendahl som 1895 startade egen snusfabrik i Uppsala.

16 april 1895 överläts tobaksfabriken till A.T. Barkman och drevs då under namnet
F.d. Emil Wollerts Snus- och Cigarrfabrik, A.T. Barkman.

Emil Wollert bildade 1 oktober 1898 en ny snusfabrik under namn av Emil Wollerts Snusfabrikaktiebolag Victoria. (kapital 40.000 kr).
Styrelsen bestod av Emil Wollert, Arvid Unger, Thor Hjalmar Wesslau, och Carl Viktor Holter.
Bolaget var beläget vid Norra Blasieholmshamnen 5 A och trädde i likvidation 20 januari 1906. Emil Wollert avled 1906.

Fabrikationen fortsatte under namn av Förnyade Aktiebolaget Emil Wollerts Snusfabrik Victoria fr 23 april 1906.
I styrelsen fanns då Christian Ameln, Thor Hjalmar Wesslau och Carl Ameln. 1909 tillträdde Robert Ameln istället för Carl Ameln.
Ny disponent 1908 blev Joel Jernberg (f.1879), som tidigare varit resande för Wilhelm Carlströms cigarrfabrik.
1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

1884 var handlanden Emil Wollert boende på Nybrogatan 51 (Ladugårdslandet)

1896 Svensk Handelskalender
F.d. Emil Wollerts snus- och cigarrfabrik, A.T. Barkman, Kungsholmsgatan 34

Rotemannaarkivet:

Emil Wollert

Drottninggatan 18,20; Lilla Vattugatan 13 (kv.Brunkhalsen 2,3)

In 26/11 1898 från rote 5 (Tegnérroten)
Ut 7/11 1899 till rote 19 (Skinnarviksroten)

gift med Hilda Heliodora Berg /Wollert/ f. 7/12 1859, S:t Pauli, Malmö
dotter: Hildegard Emilia Wollert f. 10/1 1898 (Adolf Fredrik)

Brännkyrkagatan 4 A,4 B (lgh 5 rum), Kv. Guldfjädern större 1,2

In 11/11 1899 från rote 2 (Klara)
Ut 14/10 1903 till rote 4 (Kungsholmen)

1902: Stockholms adresskalender

Emil Wollerts Snusfabriks AB, Mariahissen tel:r.t.47 69
Emil Wollert, Brännkyrkagatan 4 B, tel:r.r.t.36 02

1903: Allmänna & Bell telefon

Emil Wollerts Snusfabriks AB, Victoria. Mariahissen tel 132 58

Emil Wollerts Snusfabriksaktiebolag Viktoria

1905: Allmänna o Bell Telefon

Emil Wollert Fleminggatan 1 tel: 196 75 Disponent och Verkst. dir,

1907: SVAR TARI
Förnyade AB Emil Wollerts snusfabrik

tomt n:r 9 i kvarteret Härolden, (Kungsgatan 78 ?), i hela källarvåningen med direkt kommunikation från gatan.

1907: Stockholms adresskalender, uppgift saknas

Produkter

Wollerts snus no 1

 

Personkoppling
Emil Wollert
Per Ekendahl