Wikströms blandning

Tillverkare: Josef Wikström

Josef Wikström hade ingen produktion av tobaksvaror men drev en tobakshandel. Han lät genom Svenska Tobaksmonopolet tillverka röktobakskardusen Wikströms blandning.