Atlantic

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Filtercigarill tillverkad i Härnösand 1988-1990 då Svenska Tobaks AB lite oegentligt kallade fabriken Frans Suell trots att Frans Suells fabrik låg i Malmö och Frans Suell aldrig hade någon förankring i Härnösand.