Wikströms, A.C. cigarrfabrik

Wikströms, A.C. cigarrfabrik

Ort: Stockholm

I adresskalendrarna från Stockholms Stad återfinns 1910 – 1913 A.C. Wikströms cigarrfabrik på Roslagsgatan 37 (nuv. 19, kvarteret Baggen 2).

Verksamheten drevs av Anna Catharina Andersson Wikström, f. Persson (Persdotter). Hon var änka efter bagaren och cigarrarbetaren Anders Viktor Andersson Wikström.
Anna Catharina föddes i Lista (Södermanland) den 23/1 1837. Hon var dotter till torparen Pehr Pehrsson i Hammarstugan och hans hustru Carin Hammarström.

Anna Catharina gifte sig den 26/12 1865 med Viktor Andersson Wikström, f. 20/10 1838 i Lerbäck, Örebro län. Son till torparen Anders Pehrsson på Gårdsjö och Lovisa Pehrsdotter. Viktor arbetade som bagare och cigarrarbetare kring 1880 – 1888 i Kung Karl nära Köping. Han skrivs då ömsom som cigarrabetare och ömsom som cigarrfabrikör. Sannolikt hade han i småskalig produktion i hemmet.
I församlingsboken anges att han och hustrun utvandrar till Nord Amerika men tycks endast kommit till Tumba och flyttade in 1892 till det då nybyggda Döbelnsgatan 16,  kvarteret Helsan 9, Stockholm.


Döbelnsgatan 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1903 års telefonbok från Bell upptas en cigarrfabrik på Döbelnsgatan 16 med namn efter Anna Catharina. Viktor avled av cancer i magsäcken den 27/6 1904.

I bouppteckningen efter Viktor upptas kontanter till beloppet av 20 kr och 90 öre samt ett lager av tobak och cigarrer till ett värde av 60 kronor. Totalt efterlämnar han ett värde av 6 197,55 kronor.
Anna Catharina har utfärdat fullmakt till pensionerade polisöverkonstapeln Carl Eric Carlsson att bevaka hennes hennes talan vid bouppteckningen.
Sterbhusdelägare är änkan Anna Katarina Andersson Wikström, född Persdotter samt Viktors systrar Charlotta gift med målaren Anders Gustaf Hallberg boende i Kumla socken samt Clara gift med kopparslagaren Gustaf Conrad Lindqvist.

 

År 1905 flyttar änkan till det tämligen nybyggda huset på Roslagsgatan 37 där hon från 1910 driver cigarrfabrik.

Roslagsgatan 19, tidigare n:r 37, kvarteret Baggen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Catharina avled av blodpropp den 10/6 1912 och bor då på Roslagsgatan 37. Paret var barnlöst.
Boupptecknningen efter Anna Katarina visar att hon efterlämnar 682,71. Som arvingar upptas en avliden broders söner:

Timmermannen Pehr Persson Boström, vistandes i Amerika
Arbetaren Carl Gustaf Persson
Arrendatorn Ture Fritjof Persson
de två sistnämnda bosatta i Norrland

En avliden systers son:

Gustaf Emanuel Andersson, bosatt i Amerika

Som ombud för arvingarna vid förättningen inställde sig ogifta Augusta Josefina Olsson som enligt testamente skall ärva allt. Såvida hon avlidit skall kvarlåtenskapen tillfalla Baptisterna i Stockholms mödraförening.

 

Källor:

Församlingböcker från Lerbäcks, Listas, Adolf Fredriks, Botkyrkas, Kung Karls och Johannes församlingar.
Sveriges dödbok 1830 -2020
Stockholms Stads adresskalendrar 1910 – 1913
Bells telefonkatalog 1903
Bouppteckning, Stockholms rådhusrätt 1:a avd F1A:799, sid 652
Bouppteckning, Stockholms rådhusrätt 1:a avd F1A:855, sid 767