MEA, Militärekiperingsaktiebolaget

Ort: Stockholm

Drev ingen tobakstillverkning men hade egen import.

Förtetaget grundades 1883 av militären Sven Palme, farfar till Olof Palme och historikern Sven Ulric Palme.
Syftet var att sälja uniformer till militärer. Senare kom man även att sälja taxiuniformer.
Under en period importerade man tobaksvaror som såldes i butiken som hade en stor manlig kundkrets. Även  herrekiperingsaffären Ströms sålde tobaksvaror. Under lång tid var det vanligt med affärer som hade både herrekipering och cigarrer.
Företaget låg på Hamngatan 15 (tidigare 3 A) i kvarteret Styrpinnen vid Norrmalmstorg och gick i konkurs 1985.

 

Reklam från 1913 års adresskalender