Wiggman, H.N.

Ort: Mariefred

Kommissarien H.N. Wiggman fick den 8 oktober 1805 privilegium på att driva tobaksfabrik i Mariefred.
Några tillverkningsuppgifter har icke påträffats.