Widegren, Sven M.

Ort: Mariefred

Stadsfiskalen Sven Magnus Widegren hade anhållit om tillstånd att driva snus- och kardusfabrikation i Mariefred.
Han fick avslag av magistraten då sökande inte hade någon kunskap om tobakshantering.

Kommerskollegium resolverade den 18 juli 1798 att Widegren skulle erhålla privilegium, ”då snus- och kardustillverkning icke är något skråhantverk eller ibland sådana borgerliga rörelser, till vilkas idkande läro- och tjänsteår, författningarna likmässigt, oundvikligen erfordras”.
Någon tillverkning förefaller ej startats.