Westlin, A.E.

Ort: Sala

A.E. Westlin drev under år 1856 en mycket obetydlig cigarrtillverkning i Sala. Rörelsen nedlades samma år och produktionen synes vara 21 lådor cigarrer.