Welamsson, Jöns

Ort: Kristianstad

Handelsmannen Jöns Welamsson erhöll den 9 december 1690 resolution att driva tobaksspinneri i Kristianstad. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.