Wåhlin, Jonas

Ort: Landskrona

Rådmännen Erich Wassman (f. c:a 1895), Jöran Roth och handlanden Joh. Christ. Tauson erhöll den 16 februari 1733 resolution att driva tobaksspinneri i Landskrona.

Enligt transportprivilegium den 9 augusti 1736 övertog Erich Wassman andelarna från Tauson och Roth. Roth startade en egen snustillverkning i liten skala.

Efter Tausons död kring 1850 fortsatte hans änka, Annika, f. kock rörelsen för sterbhusets räkning. Vid hennes död kring 1858 övergick rörelsen till hennes svärson, domprosten i Lund, teologie professorn Jonas Wåhlin (8/5 1699-23/5 1777),
Han var sedan 9 november 1738 gift med Erich och Annika Tausons dotter Martha Maria Wassman (15/4 1723-1785).

Martha Maria Wassman efterlämnade vid sin död ”utom utestående fodringar samt contanter 72 200 dlr smt, därav husgeråd, bohag och kramvaror
2 000 samma mynt”.

Manufakturkontorets berättelse av 1764 meddelar att arbetsstyrkan under ledning av verkmästare Johan Schanter bestod av sex personer, ”vilka alla arbetare lämnades gott lovord om tro och flitighet uti deras arbete, vartill de även genom tjänliga förmaningar än vidare uppmuntrades”.

Spinnbordens antal hade varit två, men sedan avsättningen de senare åren ansenligen avtagit, så användes nu endast ett bord.
”Jämväl befanns en tämmelig hop tryckta sedlar, som i de tillverkade tobaksrullarna inläggas”. Företaget nedlades i början av 1770-talet.