Wahlberg, Carl

Ort: Karlskrona

Carl Wahlberg var kompass-, segel- och flaggmakare vid kungliga flottan i Karlskrona.
Han anhöll om att få överta tobaksfabrikören Jacob Berghults privilegium i Stockholm och flytta det till Karlskrona.
Han önskade endast tillverka kardustobak men enligt förordningen skulle den Berhultska verksamheten vara förknippad med tobaksspinneri så Carl Wahlberg erhöll den 11 december 1746 resolution på att övertaga hela privilegiet samt anlägga tobaksplantage.

År 1749 företog magistraten en undersökning vilken visade att verksamheten bestod av en karvbänk, siktar och andra redskap, varmed spanskt snus ”renoverades” och en kvarn för rappétobak.

I förlag fanns två fastager ”venediske blader” (virginiatobak) och en del tobak från egna plantager. Det oansenliga företaget nedlades i slutet av 1770-talet i samband med Carl Wahlbergs död.