Vesterås Tobaksfabriks Bolag

Ort: Västerås

P. Landin erhöll den 27 augusti 1817 privilegium att driva tobaksfabrik i intressegemenskap med handlanden Erik Öberg, rådmannen Johan Casper Sebart (1773-1820), brukspatronen Fredric Langenberg (1776-24/2 1860, delägare i Ludvika bruk), Johan Peter Pålman och brukspatronen och riksdagsmannen för borgarståndet, Sebastian Grave Hülphers, ägare till Emaus herrgård utanför Västerås (1778-1818, gift med Christina Waern, f. 1776,d.1864).

Efter den sistnämndes död inträder kusinen, brukspatron Diedrich Hülphers (1787-1853), i hans ställe.
År 1829 kallades rörelsen för Vesterås Tobaksfabriks Bolag och ägdes av fem personer: Öberg, Hülphers, Langenberg, änkefru Maria Sophia Sebart, f. Utterström, och sonen, bataljonsläkaren Casper Eberhared Sebart (1806-1848). Den senare var provinsialläkare i Västervik.

Den 1 september 1831 bortarrenderades fabriken på fem år till factoribokhållaren Carl Wilhelm af Dittmer (f. 1802 i Kristinehamn som son till superkargören Herman Edvard, f.1762 och Johanna Nicolina Hjort, f.1765). Han hade i många år skött företagets räkenskaper.
Företaget var då beläget i stadens västra kvarter n:o 146. När kontraktstiden utgått förlängdes det med ytterligare fem år.

Efter Dittmers frånfälle övertogs rörelsen den 11 september 1839 av Axel T.Sundin. (Se vidare Sundin A.T. & C:o)