Västerås Cigarrfabrik

Ort: Västerås

Hjalmar Andersson, född 1879, var tidigare verkmästare vid tobaksfabriken H. Svensson & Co. i Västerås.
Han anlade den 1 juli 1913 en fabrik med namnet Västerås Cigarrfabrik.
Tillverkningen var av ringa omfattning och företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.