Van Baars Sortiment

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Förpackning med blandsortiment av Van Baarsprodukter.