Nya Tian (Hellgren)

Tillverkare: W:m Hellgren & Co

 

Cigarr från W:m Hellgren i Stockholm