Utter, Petter

Ort: Gävle

Petter Utter var tidigare tobaksspinnare hos Samuel Tottie i Gävle.
1768 erhöll Petter Utter tillstånd att tillverka snus och karduser. Fabriksberättelserna beskriver företaget som ”en liten rörelse”. Rörelsen bestod endast under 1768 och tillverkade då 1.800 skålpund små karduser av svenska blad.