Ehrenpreus, J

Ort: Habo (Skaraborgs län)

Kaptenen J. Ehrenpreus (1758-1828) erhöll 1812 privilegium att på säteriet Tumbäck vid Habo i Skaraborgs län driva snus- och tobaksfabrik i kraft av 1723 års adliga privilegier.

Enligt 1739 års manufakturprivilegier var det annars förbjudet att driva tobaksfabrik på landet. (undantagna var Högantorp och Thimsfors)

Tillverkningsuppgifter har icke påträffats.