Turkisk Tobak (Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB)

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

Röktobak tillverkad av Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB.
Anmäld till patentverket den 17 mars 1885, kl 1.30 e.m.
Registrerad den 10 april 1885 med reg.n:o 2390.