Trelleborg

Tillverkare: Reklamprodukter

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet för gummiföretaget Trelleborgs räkning.

Trelleborgs Gummifabriks AB grundades 1905 av Johan Kock och Henry Dunker. År 2016 avyttras samtliga aktier till företaget Freudenberg.

 

 

 

 

Tändsticksask med reklam för Trelleborg.