Oxlösunds Järnverk

Tillverkare: Reklamprodukter

Oxlösunds Jernverks AB bildades 1913 och man mottog järnmalm från Bergslagen. Malmen transporterades på järnväg av TGOJ (Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxlösunds Jernvägar).

Vid stålkrisen på 1970-talet övertog staten ägande och sammanslog 1978 Oxlösunds Järnverk, Norrbotten Jernverk och Domnarvets Jernverk till Svenska Stål AB (SSAB).