Törner, Anders

Ort: Kalmar

Garvargesällen Anders Törner, f. 1758, hade i Ronneby köping haft en blygsam snustillverkning.
Han erhöll den 23 februari 1789 tillstånd att bereda snus och karduser i Kalmar.
Enligt hallrättens medgivande fanns endast ringa tillverkning av snus i Kalmar vid denna tid och den drevs av ”avskedade soldaten Groth”.

Den 6/12 1796 gifte sig Anders med Helena Aleman i Kalmar.
Törner blev den 17/9 1803 ”genom lömskt dråpslag” bragd om livet och hans änka Helena, f. Aleman, upptog då vagnmakaren Johan Lindfors till arbetare.

Johan Lindfors ansökte om att få övertaga rörelsen men vägrades av hallrätten.
Genom resolution den 27 augusti 1804 erhöll han dock privilegiet.
1813 ingick han äktenskap med Helena Törner.
1815 upphörde rörelsen