Tollstorp, Jacob F.

Ort: Borås

Tidigare auskultanten vid bergskollegium Jacob Filip Tollstorp, 1777-1848, erhöll den 5 mars 1811 privilegium att driva tobaksfabrik.
Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.

Efter ett kringflackande liv, bl. a. som grosshandlare i Göteborg och Malmö, boktryckare i Vadstena och Linköping samt biträde hos bryggaren och bibliofilen Jacob Westin i Stockholm blev Tollstorp till slut kommisarie vid provisoriska sjukhuset i Stockholm.
Han har gjort sig känd som topograf och skönlitterär författare.