Rydberg och Billing

Ort: Borås

L.W. Rydberg och B. Billing fick den 8 april 1794 privilegium att driva tobaksfabrik. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.