Tollander & Klärich (Finland)

Ort: Utlandet, Finland

Det som skulle bli Aktiebolaget Tollander och Klärichs tobaksfabrik, grundades genom kejserliga senatens resolution den 7 oktober 1840 i Helsingfors under firma G.O. Wasenius Tobaks och Kortfabriker av konsul Gustaf Otto Wasenius (1789-1852) och handlandena B.A.Thunberg och J.F. Granberg.

Till föreståndare och teknisk ledare inkallade de Frans Henrik Andreas Klärich (f. 1816 i Hamburg).

Klärich och konsul Johan Magnus Tollander (f. 1811 i Norrköping) övertog för ett belopp om 28.000 silverrubel genom resolution den 5 februari 1851 Wasenius firma, sålde kortfabriken och fortsatte under firma Tollander och Klärich tobaksfabriken till den 31 december 1859 då Klärich ensam övertog rörelsen.

Den 2 februari 1865 inträdde firmans prokurist, Johan Chritian Burmeister, som delägare och kvarstod till 1884.
Samma år avled Frans Klärich och ersattes då av sin son, Woldermar Andreas, som sedan den 24 februari 1877 varit delägare.

Woldemars svåger, arkitekten Hugo Emil Saurén (1860-1927), övertog ledningen den 19 maj 1889 och den 1 januari 1897 ombildades företaget till aktiebolag. Företaget hade en omfattande tillverkning som pågick tills det nedlades 1926.

Fabriken som ursprungligen var ganska liten tillverkade tobaksprodukter och tycks vara den första, redan 1852, nordeuropeiska fabrik som tillverkade cigaretter genom Klärich d.ä. försorg. Cigaretter betnämndes vid denna tid papyrosser. I Sverige började cigaretter tillverkas 1874.
År 1853 tillverkade den finska fabriken tre sorters cigaretter: finska, ryska och turkiska papyrosser.1860 började man tillverka märken Odessa och Bafra. Deras ledande cigarettmärke blev Petit Canon som även kallades ”Tollanders röda papyrosser”. Petit Canon tillverkades in på början av 1900-talet. Även märket Ideal blev en storsäljare.
Efter ett tag släpptes tillverkningen av cigarrer och röktobak och man blev en renodlad cigarettfabrik.
1889 började man tillverka Commerce som kom att bli deras största produkt.
Då försäljning till Sverige var stor beslöts att anlägga en cigarettfabrik i Södertälje. (se vidare under den fabriken)

 

 

Reklam i tidningen Tobakshandlaren 1911. Det var innan Tollander & Klärich startat fabriken i Södertälje