Asbjörnsens Tobaksfabrik (Norge)

Ort: Utlandet, Norge

Asbjörn Asbjörnsen grundade A. Asbjörnsens Tobaksfabrik den 21 september 1853 då han övertog maskiner och övriga inventarier från Bernt Tönnessens Tobaksfabrik vid Skippergatan 29-31 i Kristiansand.
Asbjörn Asbjörnsen (1831-1909) började som tobaksspinnarlärling hos Bernt Tönnessen redan vid 16 års ålder.
År 1859 tog 1859 hantverksborgerskap som tobaksspinnare och var då den ende i Norge som innehade det.
Sonen, August Asbjörnsen, arbetade i verksamheten men avled redan år 1900.
Dennes son, även han med namnet Asbjörn Asbjörnsen, övertog rörelsen år 1909, endast 20 år gammal.
1948 upptogs dennes son, Asbjörn B. Asbjörnsen, som kompanjon i företaget.

År 1859 flyttade fabriken sin verksamhetfrån Skippergatan till Kirkegatan 21 i samma stad.Då verksamheten senare utvidgades inköptes fastigheten Kirkegatan 23 och Henrik Wergelands gate 21 och 23.
Mellan 1853 och 1920 tillverkade man enbart tuggtobak. 1920 började man även tillverka röktobak och en tid även snus.
Kända röktobaksmärken var Bellona och Bristol och framförallt Asbjörnsens Eventyrblandning