Tjeder, Carl Johan

Ort: Sysslebäck (Värmland)

Carl Johan Tjeder, 1776-1852, hade tillsammans med sin far, Anders Tjeder, 1806 inköpt Letafors järnbruk i Södra Finnskoga socken av handlanden och tobaksfabrikören Nils Mithander i Filipstad.

Carl Johan Tjeder blev 1833 ensam innehavare. Han var en driftig och mångfrestande man som drev bruket under en glansperiod.
Han var mycket intresserad av att utveckla personalens väl.
I huvudgårdens flygelbyggnad inrättade han ett tobakspineri och snuskvarn. och den 12 mars 1832 erhöll han privilegium.
Även brukshandel fanns i samma byggnad. 1836 upphörde tillverkningen.
Samma år övertog Tjeder det Frykmanska privilegiet i Karlstad men tycks inte ha utnyttjat det utan sålt det vidare till brukspatronen Jan Fröding år 1841.