Sundsvalls Cigarr- & Tobaksfabriksaktiebolag

Ort: Sundsvall

Sundsvalls Tobaksfabriksaktiebolag fastställde bolagsordningen den 27 mars 1874.

År 1887 uppger fabriksberättelserna att det fanns 2 verkmästare, 21 män över 18 års ålder, 18 kvinnor över 18 års ålder, 16 flickor och 2 gossar anställda. Tillverkningen bestod av snus, tobak och cigarrer.

1888 utgjorde aktiekapitalet 100 000 kr.
Styrelsen bestod av ombudsmannen Thure Reinhold Thuresson, bankdirektören Isidor Dehn och handelsresanden Johan Fredrik Landgren och med Sven Hall som disponent.

1889 avgick Thuresson och Dehn ur styrelsen och ersattes av Sven Hall och Carl Adolf Carlsson.
Den 21 februari 1894 överläts företaget på Carl August Grönlund som bytte ändrade firmanamnet till firma C. Aug. Grönlund och fabrikationen fortsatte till den 31 december 1897.
Grönlund flyttade 1898 till Stockholm där han blev verkmästare först vid Cigarrfabriken Miranda       (Th. Pettersson) och sedan vid Carlströms Cigarrfabrik.

Sundsvalls Cigarr- & Tobaksfabriks- aktiebolag fastställde bolagsordningen den 1 december 1898 och övertog Grönlunds rörelse.
kapitalet utgjordes av 6 000 kr och styrelsen bestod av handlandena Gottfrid Eriksson och Wilhelm Victor Wretmarck samt kassören Johan Arwid Jonsson som disponent.
1902 utträdde Wretmarck ur styrelsen och ersattes av grosshandlaren John Folkesson i Malmö.
Den 15 juli 1906 trädde bolaget i likvidation.

Personkoppling
Sven Arvid Hall
Reinhold Thuresson
Landgren Johan
Dehn Isidor
Wilhelm Wretmarck
Carl August Grönlund