Thorlin, H.J.

Ort: Sala

H.J. Thorlin ägde 1855 en kombination av cigarr- och tändsticksfabrik i Sala.
I fabriksberättelserna från 1855 meddelas ”att någon uppgift om tändstickstillverkningen ej kunnat erhållas, i anseende därtill att ägaren bortflyttat”.