Berndtsson, B och Intressenter

Ort: Sala

Bergsguardianen Bernhard Berndtsson och bergshauptmannen Pehr Staaff (1738-1818), vilka var anställda vid Sala silvergruva, fick jämte stadssekreteraren Jacob Waldius den 26 mars 1770 privilegium att inrätta ett tobaksspinneri i staden. Tillverkningen var obetydlig och gick med förlust. Den nedlades efter kort tid.