Sundeman, Thorgny

Lars Henrik Rudolf Thorgny Sundeman föddes den 10 januari 1843 i Gryta, Uppsala län.
Han blev sedermera disponent vid Tobaksfabriks Aktiebolaget A.T. Sundin & Co i Västerås.

1890 bodde han med sin familj i Westra qvarteret inom Västerås domkyrkoförsamling.
Familjen bestod då av:

Thorgny, f. 1843
Anna Fredrika Norrlin, f.27/4 1846 i Stockholm, hustru, d. 27/9 1906
samt barnen

Carl Fredrik Rudolf Torgny, f.1876
Tora Emilia Johanna, f.15/11 1877, d. 15/12 1954
Lars Henrik Göran, f.1879
Björn Josef Walfrid, f.17/4 1883, d. 4/7 1950
Bengt Ragnar Edmund, f.26/12 1884, d. 22/2 1961 i Stockholm
Anna Walborg Maria, f.13/7 1887, d.20/9 1969 i Lidingö
alla barnen födda i Västerås

i hushållet ingick även

Halvar Molander, f. 1864, bokhållare
pigan Maria Wilhelmina Pettersson, f.1858 i Romfartuna, Västmanland samt hennes två oäkta barn
Axel Anders, f. 1884 i Västerås
Judith Wilhelmina, f. 1890 i Västerås

pigan Anna Lovisa Carlsson, f. 1850 i Björkesta, Västmanland
pigan Emma Kristina Johansson, f. 1872 i Åker, Södermanland

Thorgny Sundeman avled i Västerås den 27/9 1911

Fabrikskopplingar
Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget