Stockholms Nya Tobaksfabrik

Ort: Stockholm

August Meurling grundade den 8 augusti 1862 en tobaksfabrik med Nils Larsén (f. 14/6  1834 i Nyköbing, Danmark) som kompanjon under firma August Meurling & Larsén.
Meurling avgick redan efter något år och istället inträdde Chr. Larsén, (f. 4/3 1836 i Nyköbing, Danmark) bror till N. Larsén i firman.
Rörelsen var då belägen vid Österlånggatan 37 i Gamla Stan.

Kring 1869 ändrades firmanamnet till Bröderna Larséns Cigarr- & Tobaksfabrik och 1875 till Stockholms Nya Tobaksfabrik
Rörelsen låg 1871 vid Österlånggatan 41 och cigarrbodar hölls vid Österlånggatan 13 och 41 samt vid Regeringsgatan 38.

Vid 1875 hade fabrikationen flyttats till Kocksgatan 15 A men en cigarrbod behölls vid Österlånggatan 41.

Christian Larsén avled 1883 i en ålder av 46 år. Enligt bouppteckningsinventariet bestod utrustningen bland annat av en ångmaskin, en krossmaskin, en karv, en tobaksvals, en snuskvarn en vickelpress, en hydralisk press samt diverse svettningslådor och cigarrformar taxerade till 3 959 kronor.
Lagret av färdig vara upptogs till 8 622 kronor.

Företaget drevs vidare av Christian Larséns änka, Bertha Hildegard Christina Larsén /Brandt/ (f. 18/4 1838) som den 5 april 1884 upptog handlanden Ludvig Zetterström som kompanjon. Denne fanns i företaget endast ett år. Företaget hade då flyttat till Björngårdsgatan 17, kontor och bod Österlånggatan 41.

Den 18 januari 1887 överlät änkan företaget till Richard Ossian Ullström som dock avled redan 1892 i 32 år ålder.
Företaget låg då på Götgatan 7.

Ullströms änka, Olivia Wilhemina Nolin, överlät företaget den 9 maj 1892 till grosshandlaren Carl Ludvig Broman.

1896 är företaget beläget vid Hornsgatan 13 och kallas då f.d. Stockholms Nya Tobaksfabrik (C.L. Broman)

1902 är företaget Stockholms Nya Tobaksfabrik beläget vid Sankt Paulsgatan 21 B.(van der Nootska palatset) Tel: 3549

1905 har företaget flyttat till Sankt Paulsgatan 5. (kv. Göta Ark 12)

1911 är företaget beläget vid Sankt Paulsgatan 5, tel: a.t. 3549. Carl Broman bor då i samma fastighet.

Den 29 juni 1911 övertogs rörelsen av systersonen till fru Bertha Larsén, Malkolm Waldemar Brandt, f. 1877.
Malkolm Brandt var tidigare delägare i firman Knut Wiberg.
Företaget uppgick i Förenade Svenska Tobaksfabriker den 1 januari 1913.

 

Produkter
Chandeloupe (Stockholms Nya Tobaksfabrik)
Clarissa
Kyssen
Piff (Stockholms Nya Tobaksfabrik)
Roddklubben

 

Personkoppling
Carl Ludvig Broman