STM, Härnösand

Ort: Härnösand

STM har under hela sin historia i Härnösand varit belägen i Strengbergs fastighet byggd 1908 och 1913.
Vid 1915 var snustillverkningen betydande.
Ett magasin tillbygges 1945.
I bottenvåningen låg Härnösands tobakskontor.

I Härnösand tillverkades bland annat de mycket populära cigarretterna Boy och Bill.
1946 konsumerades sex miljoner Boy på tre dagar.
Här tillverkades även cigarretterna John Silver och Bill samt piptobakerna Kungsblandning, Röd Husar, Kalmar Nyckel och Skuren Brasil.
Övertog tillsammans med fabriken i Göteborg snusfabrikationen från Karlskrona då denna fabrik lades ned 1946.

1947 arbetade 32 tjänstemän, 185 kvinnliga och 75 manliga tobaksarbetare.

Innan fabriken slutligen lades ned i slutet av 1990-talet hade den helt oegentligt fått namnet Frans Suell som ju är helt knutet till Malmös tobakshistoria.

 

 

Fabriksbyggnaden i mitten, magasinet till vänster och disponentvillan till höger. Fabriken ritades av Torben Grut som även ritade Stockholms Stadion.

 

 

 

En större transport av cigaretten Boy lämnar Härnösandsfabriken.