Stenberg, Johan

Ort: Norrköping

Johan Stenberg fick 1778 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser i Norrköping. Efter hans död 1805 drev änkan rörelsen, som var av obetydlig omfattning och upphörde 1807.