Stehn, Martin B.

Martin Bernhard Stehn föddes 1863 i Köinge i Hallands län. Han var verksam som guldsmed i Halmstad och styrelseledamot i Fabriks- & Handelsaktiebolaget Lorentz Larsson.

Han var gift med Hulda Augusta Stenbäck, f. 1866 i Malmö Karoli församling.

De hade barnen:

Tor Gustaf, f. 1895 i Halmstad
Anna, f. 1897 i Halmstad

År 1900 bodde de i Östra roten n:o 57 i Halmstad.
I hushållet fanns även pigan Anna Sofia Lundin, f. 1875 i Rävinge, Hallands län.

Fabrikskopplingar
Larsson, Lorentz Fabriks- & Handelsaktiebolaget