Ståhlberg, Johan Gustaf

ort: Stockholm

Johan Gustaf Ståhlberg hade tidigare drivit lackfabrik och korkskäreri. Han hade ”fått erfara huru litet lönande denna hantering nu för tiden är” och ansökte om tillstånd att istället driva tobakstillverkning.
Den 14 december 1818 bifölls ansökan. Några tillverkningsuppgifter har inte återfunnits.
Han avled 1827 och var då endast 34 år gammal och efterlämnade två fastigheter på Östermalm i kvarteret Valfisken n:r 5 och n:r 22.

Fastigheten Valfisken 22 (hörnet av Grevgatan och Riddargatan) inköpte Ståhlberg 1822 av fabrikören Eric Söderberg. Genom testamente tillföll fastigheten jungfru Sophia Magdalena Ståhlberg.
Fastigheten Valfisken 5 vid Skeppargatan 16 inköpte Ståhlberg 1825 från musikdirektören Johan Christopher Kluths konkursbo och övergick i Sophia Magdalenas ägo 1830.
Sophia Magdalena Carlsson var Ståhlbergs hushållerska som enligt testamentet visat honom ömhet och omsorg då hans hälsa försämrades.
Hon gifter sig 1831 med kammarmusiker Bror August Gelhaar.(1805 – 1881)

 

Bou 1827:3:802 efter Johan Gustaf Ståhlberg

Bou 1868:4:46 Sofia Magdalena Gelhaar