Söderholm, Gustaf A.W.

Ort: Stockholm

Gustaf Adolf Wictor Söderholm erhöll 1859 burskap som cigarrfabrikör i Stockholm. Den ringa rörelsen ägde bestånd till 1867.

1866 startade han med hjälp av sju minderåriga gossar skoputsarverksamhet i Stockholm.
De fick blårandiga blusar med en mössa med röda kullar samt en metallbricka som angav att de var skoputsare.
De utrustades med tre borstar var, blankputsmedel och en fotpall för kundernas räkning. Priset var sex öre per skopar och fick behållas av skoputsargossarna mot att de betalde ett arrende om 48 öre per dag till Söderholm för att han försåg dem med utrustning.
Då det 1866 var en stor internationell industriutställning i Stockholm hade Söderholm räknat med goda affärer vilka dock ej blev av då utställningen fick dålig publiktillströmning på grund av kolera i staden.

Ur mantalsregistret:

År Yrke Boende
1859 Cigarrtillverkare Staden södra
1865 dito Jakob
1866 dito Jakob
1867 dito Klara övre